Ordentlige virksomheder er vores fokus

DENA er robust ejer af sunde virksomheder

test

DENA er langsigtet ejer af virksomheder med ordentlig og sund forretningsførelse.

Det er et pejlemærke for os, at vores indtjening kommer fra aktiviteter, der både giver økonomisk mening, og som samtidigt gavner mennesker og samfundet. Vi tror på, at den tilgang skaber bedst værdi for både den enkelte virksomhed, for medarbejderne, for DENA og for omverdenen.

Vores virksomheder har fokus på sund drift og at forbedre eksisterende metoder og brancher. Vi bruger, nyttiggør og vedligeholder viden og teknologi.

Vi er altid opmærksomme på, at vi kun kan give af det, vi skaber. Derfor skal vi vedholdende sørge for gode driftsresultater, altså tjene penge, så vi kan være til endnu mere nytte for vores medarbejdere, kunder og verdenen omkring os.

Ansvarlig sparring og dialog

Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.

Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.

Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til, sammen med direktionerne, at udvikle virksomhederne bedst.

Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.

Vi indgår i konstruktiv dialog med mulige samarbejdspartnere og virksomheder, der overvejer at blive en del af DENA.

test

DENAs ambition er det gode, sunde liv for vores virksomheder og menneskene omkring dem.

DENA skaber værdi ved aktivt ejerskab af virksomheder med ordentlighed som fundament.

DENA agerer langsigtet. Vi arbejder ikke for den hurtige gevinst, men for at vores virksomheder vedholdende udvikles til at skabe værdi for kunder, medarbejdere, DENA og alle involverede omkring os.

DENA arbejder hele tiden på at blive bedre til at drive virksomheder.
Vi ved, at vi aldrig bliver perfekte, men vi arbejder hver dag for at blive en smule bedre og for altid at være den bedst mulige ejer af vores virksomheder.

DENA arbejder hver dag for, at bestyrelser og medarbejdere i vores virksomheder opnår mere udvikling, inspiration, anerkendelse og flow i arbejdslivet, end de ville opnå alle andre steder.

Kontakt os

Du er altid velkommen
til at kontakte os

Telefon +45 70 22 11 40
Mail info@dena.dk

Telefontid er alle hverdage kl. 9-17

DENA’s bestyrelse & ansatte

Anders Bøgh Jensen

Økonomidirektør
HD(R)

Emma Gaihede

Assistent

Henrik Sven Sørensen

Virksomhedsrådgiver
MBA, HD(O) og HA

Itcha Gaihede

Drifts- og teknikansvarlig for ejendomme
Bygningsingeniør

Peter Hulweg Christiansen

Virksomhedsrådgiver
Diverse forretningsmæssige uddannelser

Ragn Gaihede

Ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
Ingeniør og HD i organisation og strategi

Særlige kompetencer:
Strategi, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde, samt ejendomsudvikling

Søren Poulsen

Bestyrelsesmedlem
Tidl. statsautoriseret revisor

Særlige kompetencer:
Finans, forretningsudvikling, strategi, M&A / generationsskifter i små og store virksomheder

Torben Klausen

Bestyrelsesmedlem
HA og HD i afsætning

Særlige kompetencer:
Forretningsudvikling, strategisk og organisatorisk ledelse

Scroll to Top