Ordentlige virksomheder
er vores fokus

DENA hjælper vores virksomheder til sund udvikling gennem ressourcer,
kompetencer og finansiel tryghed.

Virksomheder i DENA

Ejendomsselskaber i DENA

VI ER BEDSTE EJER AF ORDENTLIGE VIRKSOMHEDER
Vi er et konglomerat med en diversificeret portefølje af virksomheder.
”Bedste ejer” er vores kodeks og målsætning i al virksomhedsdrift.

UDVIKLING – DER VIRKER
Vi arbejder efter metoder og systemer, der skaber overblik, indsigt og fokus til at levere solide langsigtede resultater. Vi har sund balance mellem analyse, planlægning og handling.

ENGAGEMENT OG ANSVAR
Vi har ejeransvar, er personligt engagerede, umiddelbart tilgængelige, positive og handlekraftige. Vi arbejder og forpligter os langsigtet.

FAGLIG KAPACITET
Vi udvælger, sammensætter og opdaterer vores medarbejderes, bestyrelsers og samarbejdspartneres kompetencer, så vi er blandt de bedste i brancher, hvor vi er repræsenterede.

SUND INDTJENING OG VÆKST
Vores indtjening og vækst afspejler den værdi, vi skaber. Indtjening i vores virksomheder er grundlaget for fremtidens udvikling. Vi sørger for, at vores investeringer og likvider anvendes / finansieres bedst muligt.

ÅBENHED
Vi har kompromisløs integritet og respekt overfor partnere, samarbejdspartnere og vores virksomheder. Vi giver åbent udtryk for vores holdninger, anbefalinger og planer. Vores kommunikation er overskuelig og ukompliceret.

UDVIKLING DER VIRKER

Vores indsats virker og giver bedre fremtid for vores virksomheder, medarbejdere og samfund.

SÅDAN ARBEJDER VI

Som virksomhed med en enkelt ejer er vi ikke bundet til at foretage investeringer. Kvaliteten og driften i datterselskaberne prioriteres over antallet.
Handlekraft
Mentalt overskud i vores virksomheder

Vi er til for vores virksomheder:
Når vores virksomheder har brug for at blive suppleret af kræfter udefra, er vi klar.
Det kan være, når:
– Strategien skal justeres
– Udviklingsforløb skal gennemføres
– Likviditet, finansiering og cashflow skal optimeres
– Særlige begivenheder kræver yderligere ressourcer

Ansvarlig
sparring

Fortrolig sparring giver
bedre beslutninger
Ansvarlig sparring

Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.
Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.
Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til, sammen med direktionerne, at udvikle virksomhederne bedst.
Vores perspektiv er langsigtet, ligesom vores ejerskab. Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.
Ansvarlig
sparring

Fortrolig sparring giver
bedre beslutninger
Ansvarlig sparring

Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.
Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.
Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til, sammen med direktionerne, at udvikle virksomhederne bedst.
Vores perspektiv er langsigtet, ligesom vores ejerskab. Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.

DENA’s organisationsstruktur

Organisationsstruktur for DENA

Kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med DENA, er du velkommen til at kontakte os via følgende:

Telefon: +45 70 22 11 40 eller mail: info@dena.dk 

DENA’s bestyrelse

 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Ingeniør og HD i organisation og strategi
  Særlige kompetencer: Strategi, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde, samt ejendomsudvikling
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Torben Ballegaard Sørensen, bestyrelsesformand
  Cand.merc., Standford Executive Programme, MBA
  Særlige kompetencer: Strategi, internationale forretningsforhold, finans og bestyrelsesarbejde i små og store virksomheder
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Søren Poulsen, bestyrelsesmedlem
  Statsautoriseret revisor
  Særlige kompetencer: Finans, forretningsudvikling, strategi, M&A / generationsskifter i små og store virksomheder
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Ingeniør og HD i organisation og strategi
  Særlige kompetencer: Strategi, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde, samt ejendomsudvikling
 • Torben Ballegaard Sørensen, bestyrelsesformand
  Torben Ballegaard Sørensen, bestyrelsesformand
  Cand.merc., Standford Executive Programme, MBA
  Særlige kompetencer: Strategi, internationale forretningsforhold, finans og bestyrelsesarbejde i små og store virksomheder
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Søren Poulsen, bestyrelsesmedlem
  Statsautoriseret revisor
  Særlige kompetencer: Finans, forretningsudvikling, strategi, M&A / generationsskifter i små og store virksomheder

DENA’s ansatte

 • Henrik Sven Sørensen, senior business advisor

  Henrik Sven Sørensen, virksomhedsrådgiver

  MBA, HD(O) og HA
 • Anders Bøgh Jensen, økonomichef og business controller

  Anders Bøgh Jensen, økonomichef og business controller

  HD(R)
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Itcha Gaihede, drifts- og teknikansvarlig for ejendomme

  Bygningsingeniør

 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Gustav Gaihede

  Studentermedhjælper
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Emma Gaihede

  Studentermedhjælper
 • Henrik Sven Sørensen, virksomhedsrådgiver

  Henrik Sven Sørensen, virksomhedsrådgiver

  MBA, HD(O) og HA
 • Anders Bøgh Jensen, økonomichef og business controller

  Anders Bøgh Jensen, økonomichef og business controller

  HD(R)
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Itcha Gaihede, drifts- og teknikansvarlig for ejendomsselskaber

  Bygningsingeniør
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Gustav Gaihede

  Studentermedhjælper
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Emma Gaihede

  Studentermedhjælper

DENA A/S

Ny Carlsberg Vej 48, st • 1799 København V • Tlf: +45 70 22 11 40 • CVR: 28840616 • E-mail: info@dena.dk