Ordentlige virksomheder
er vores fokus

DENA er robust ejer af sunde virksomheder 

Gode boliger og arbejdspladser

Mental og fysisk sundhed

Livet i arbejde og fritid

VI ER BEDSTE EJER AF ORDENTLIGE VIRKSOMHEDER
DENA er robust og langsigtet ejer af virksomheder.
”Bedste ejer” er vores kodeks og målsætning i al virksomhedsdrift.

UDVIKLING – DER VIRKER
Vi arbejder efter metoder og systemer, der skaber overblik, indsigt og fokus til at levere solide langsigtede resultater. Vi har sund balance mellem analyse, planlægning og handling.

ENGAGEMENT OG ANSVAR
Vi har ejeransvar, er personligt engagerede, umiddelbart tilgængelige, positive og handlekraftige. Vi arbejder og forpligter os langsigtet.

VORES EJERSKAB ER “UENDELIGT”
Vi tager ikke ejerskab for at sælge igen inden for en kort horisont. Modsat f.eks. kapitalfonde er vores ide, at udvikle og beholde vores virksomheder. Vi akkumulerer vores portefølje og forpligter os langsigtet.

FAGLIG KAPACITET
Vi udvælger, sammensætter og opdaterer vores medarbejderes, bestyrelsers og samarbejdspartneres kompetencer, så vi er blandt de bedste i brancher, hvor vi er repræsenterede.

SUND INDTJENING OG VÆKST
Vores indtjening og vækst afspejler den værdi, vi skaber. Indtjening i vores virksomheder er grundlaget for fremtidens udvikling. Vi sørger for, at vores investeringer og likvider anvendes / finansieres bedst muligt.

ÅBENHED
Vi har kompromisløs integritet og respekt overfor partnere, samarbejdspartnere og vores virksomheder. Vi giver åbent udtryk for vores holdninger, anbefalinger og planer. Vores kommunikation er overskuelig og ukompliceret.

Handlekraft
Mentalt overskud i vores virksomheder

Vi er til for vores virksomheder
Når vores virksomheder har brug for at blive suppleret af kræfter udefra, er vi klar.
Det kan være, når:

 • Strategien skal justeres
 • Udviklingsforløb skal gennemføres
 • Likviditet og finansiering skal optimeres
 • Særlige begivenheder kræver yderligere ressourcer
Ansvarlig
sparring

Fortrolig sparring giver
bedre beslutninger
Ansvarlig sparring

Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.
Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.
Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til, sammen med direktionerne, at udvikle virksomhederne bedst.
Vores perspektiv er langsigtet, ligesom vores ejerskab. Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.
Ansvarlig
sparring

Fortrolig sparring giver
bedre beslutninger
Ansvarlig sparring

Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.

Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.

Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til, sammen med direktionerne, at udvikle virksomhederne bedst.

Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.

Kontakt

Telefon: +45 70 22 11 40 eller mail: info@dena.dk 

DENA’s bestyrelse

 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Ragn Gaihede, ejer og direktør 
  Ingeniør og HD i organisation og strategi
  Særlige kompetencer: Strategi, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde, samt ejendomsudvikling

 • Torben Klausen, bestyrelsesmedlem
  HA og HD i afsætning
  Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, strategisk og organisatorisk ledelse

 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Søren Poulsen, bestyrelsesmedlem
  Tidl. statsautoriseret revisor
  Særlige kompetencer: Finans, forretningsudvikling, strategi, M&A / generationsskifter i små og store virksomheder

 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand
  Ingeniør og HD i organisation og strategi
  Særlige kompetencer: Strategi, forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde, samt ejendomsudvikling
 • Torben Klausen, bestyrelsesmedlem
  HA og HD i afsætning
  Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, strategisk og organisatorisk ledelse
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Søren Poulsen, bestyrelsesmedlem
  Tidl. statsautoriseret revisor
  Særlige kompetencer: Finans, forretningsudvikling, strategi, M&A / generationsskifter i små og store virksomheder

DENA’s ansatte

 • Anders Bøgh Jensen, økonomidirektør

  Anders Bøgh Jensen, økonomidirektør

  HD(R)
 • Henrik Sven Sørensen, senior business advisor

  Henrik Sven Sørensen, virksomhedsrådgiver

  MBA, HD(O) og HA
 • Peter Hulweg Christiansen, virksomhedsrådgiver

  Diverse forretningsmæssige uddannelser
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Itcha Gaihede, drifts- og teknikansvarlig for ejendomme

  Bygningsingeniør
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Emma Gaihede

  Assistent
 • Anders Bøgh Jensen, økonomichef og business controller

  Anders Bøgh Jensen, økonomidirektør

  HD(R)
 • Henrik Sven Sørensen, virksomhedsrådgiver

  Henrik Sven Sørensen, virksomhedsrådgiver

  MBA, HD(O) og HA
 • Peter Hulweg Christiansen, virksomhedsrådgiver

  Diverse forretningsmæssige uddannelser
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Itcha Gaihede, drifts- og teknikansvarlig for ejendomsselskaber

  Bygningsingeniør
 • Ragn Gaihede, ejer, direktør og bestyrelsesnæstformand

  Emma Gaihede

  Asisstent

DENA A/S

Ny Carlsberg Vej 48, st • 1799 København V • Tlf: +45 70 22 11 40 • CVR: 28840616 • E-mail: info@dena.dk