Ordentlige virksomheder er vores fokus

DENA er robust ejer af sunde virksomheder

Filosofi

DENA er langsigtet ejer af virksomheder med ordentlig og sund forretningsførelse.

Det er et pejlemærke for os, at vores indtjening kommer fra aktiviteter, der både giver økonomisk mening, og som samtidigt gavner mennesker og samfundet. Vi tror på, at den tilgang skaber bedst værdi for både den enkelte virksomhed, for medarbejderne, for DENA og for omverdenen.

Vores virksomheder har fokus på sund drift og at forbedre eksisterende metoder og brancher. Vi bruger, nyttiggør og vedligeholder viden og teknologi.

Vi er altid opmærksomme på, at vi kun kan give af det, vi skaber. Derfor skal vi vedholdende sørge for gode driftsresultater, altså tjene penge, så vi kan være til endnu mere nytte for vores medarbejdere, kunder og verdenen omkring os.

Ambition

DENAs ambition er det gode, sunde liv for vores virksomheder og menneskene omkring dem.

DENA skaber værdi ved aktivt ejerskab af virksomheder med ordentlighed som fundament.

DENA agerer langsigtet. Vi arbejder ikke for den hurtige gevinst, men for at vores virksomheder vedholdende udvikles til at skabe værdi for kunder, medarbejdere, DENA og alle involverede omkring os.

DENA arbejder hele tiden på at blive bedre til at drive virksomheder.
Vi ved, at vi aldrig bliver perfekte, men vi arbejder hver dag for at blive en smule bedre og for altid at være den bedst mulige ejer af vores virksomheder.

DENA arbejder hver dag for, at bestyrelser og medarbejdere i vores virksomheder opnår mere udvikling, inspiration, anerkendelse og flow i arbejdslivet, end de ville opnå alle andre steder.

Principper

Vores virksomheder har forskellige ledelser og arbejder under vidt forskellige markedsvilkår. Alligevel er det altid DENAs og bestyrelsernes opgave, at få dem til at fungere som en integreret del af DENA.

Vi følger en række fælles principper, rammer og metoder som er faste, og samtidig universelle nok til at blive anvendt i alle vores virksomheder.

  • Bestyrelser og direktioner i virksomhederne arbejder aktivt for koncernens værdier, principper og metoder.
  • Ordentlig, langsigtet og robust virksomhedsdrift er ikke kortsigtet profitmaksimering, men at skabe glæde og værdi for alle interessenter omkring vores indsats.
  • Vi arbejder efter det samme årshjul og metoder og bidrager til fælles læring og synergi i koncernen.
  • DENA-fællesskabet skal altid bidrage til, at vores virksomheder klarer sig bedre end de ellers ville. Virksomhederne skal dog til enhver tid kunne stå på egne ben.
  • Vi udvikler og investerer løbende ressourcer i vores virksomheder, så de leverer service, kvalitet, indtjening og langsigtede sunde relationer til kunder, kolleger og samarbejdspartnere på et højt niveau.

Gode boliger og arbejdspladser

Vi investerer i sunde bygninger både til private boliger og erhvervsformål

 

Virksomheder

Handlekraft og beslutning

Når vores virksomheder har brug for at blive suppleret af kræfter udefra, er vi klar. Det kan være, når:

  • Strategien skal justeres
  • Udviklingsforløb skal gennemføres
  • Likviditet og finansiering skal optimeres
  • Særlige begivenheder kræver yderligere ressourcer

Vi er ikke tilhænger af at trække tingene unødigt i langdrag. Beslutninger i DENA forsinkes ikke af forløb uden mening eller formål. Handlekraft kendetegnes også ved det tempo, der lægges for dagen.

Ansvarlig sparring og dialog

Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.

Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.

Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til, sammen med direktionerne, at udvikle virksomhederne bedst.

Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.

Vi indgår i konstruktiv dialog med mulige samarbejdspartnere og virksomheder, der overvejer at blive en del af DENA.

Kontakt os

Du er altid velkommen
til at kontakte os

Telefon +45 70 22 11 40
Mail info@dena.dk

Telefontid er alle hverdage kl. 9-17

DENA’s bestyrelse & ansatte

Anders Bøgh Jensen

RAGN GAIHEDE

Adm. direktør og bestyrelsesnæstformand
Se mere om Ragn på LinkedIn

Henrik Sven Sørensen

Virksomhedsrådgiver
Se mere om Henrik på LinkedIn

Itcha Gaihede

Drifts- og teknikansvarlig for ejendomme 
Se mere om Itcha på LinkedIn

HENRIK KRØIS

Virksomhedsrådgiver
Se mere om Henrik på LinkedIn

LArs solberg

Kommunikationsrådgiver
Se mere om Lars på LinkedIn

Torben Clausen

Søren Poulsen

Bestyrelsesmedlem
Tidligere statsautoriseret revisor

Scroll to Top