Virksomheder i DENA

Ejendomsselskaber i DENA

          dena_thumb_danskebyejendomme03          

Sådan arbejder vi
Vi er aktiv ejer og betroet partner for direktioner, bestyrelser og partnere.
Vi udvider løbende koncernen med ordentlige virksomheder.

Udvikling der virker
Vores indsats skal virke og give bedre fremtid for vores virksomheder,
medarbejdere og partnere.

dena handlekraft

Klar for vores virksomheder:
Når vores virksomheder har brug for at blive suppleret af kræfter udefra, er vi klar som partner.

Det kan være når:
– Strategien skal justeres
– Når investeringer / cashflow finansiering skal optimeres
– Særlige begivenheder kræver mere i en periode
– Udviklingsforløb skal gennemføres

dena sparring

DENA som sparringspartner
Vi er fortrolig sparringspartner for vores virksomheder.

Vi har fælles mål og kan se tingene “udefra”. Vi deltager med bestyrelser og ved personlig sparring for direktioner.

Vores bestyrelser er aktive og kvalificerede til sammen med direktionerne at udvikle virksomhederne bedst.

Vores perspektiv er langsigtet, ligesom vores ejerskab. Vores fælles indsats sikrer vores virksomheder fordele i markedet.

denas-dena_H405

1. Vi er bedste ejer for vores virksomheder
I alle forhold arbejder og forpligter vi os langsigtet. Vi afdækker og opdaterer vores viden om de enkelte virksomheders muligheder, prioriteter og behov.

2. Udvikling – der virker
I vores virksomheders ”livscyklus” arbejdes efter DENA´s udviklingsmodel, der skaber overblik, indsigt og fokus til at levere solide langsigtede resultater. Vi skaber balance mellem analyse, planlægning og massiv handling mod vores mål.

3. Engagement og ansvar
Vi er personligt engagerede, umiddelbart tilgængelige, positive og handlekraftige. Vi tager ansvar, og DENA er normalt selv hovedaktionær i vores virksomheder.

4. Åbenhed
Vi har kompromisløs integritet og respekt overfor partnere, samarbejdspartnere og vores virksomheder. Vi giver altid direkte og åbent udtryk for vores holdninger, anbefalinger og planer. Vores kommunikation og rapportering er altid overskuelig og ukompliceret.

5. Faglighed
Vi sørger for, at der er stærk faglighed til rådighed for vores virksomheder. Vi udvælger, sammensætter og opdaterer vedholdende vores bestyrelser, medarbejdere og samarbejdspartneres kompetencer, så vi er blandt de bedste i de brancher, hvor vi er repræsenteret.

6. Fair indtjening
Vores indtjening afspejler den værdi, vi skaber. Indtjening i vores virksomheder er grundlaget for yderligere udvikling. DENA sørger for, at virksomheders cashflow placeres / finansieres bedst muligt.

5400

Bedste ejer for din virksomhed?

Lad os hurtigt finde ud af, om vi er den bedste ejer / partner for at bringe din virksomhed videre. Vi kan mødes til en fortrolig dialog om fælles muligheder.
Kontakt Ragn Gaihede fra DENA på:

Telefon: +45 70 22 11 40
E-mail: rg@dena.dk

”Jeg har 20 års erfaring som virksomhedsejer. Jeg kender det daglige pres og de svære valg, men jeg kender også til glæden, når tingene virker. Lad os sammen bringe din virksomhed trygt videre”.

Ragn Gaihede, grundlægger af DENA – uddannet blikkenslager, ingeniør og HD i organisation og strategi fra CBS.

Læs mere om Ragn her