Virksomheder i DENA-familien

dena_thumb_gaihede03        dena_thumb_psykiatriplus03         dena_thumb_danskebyejendomme03dena_thumb_solbjergejendomsservice03        dena_thumb_dena03

 

Sådan arbejder vi
Vi er aktiv ejer og betroet partner for direktion, bestyrelse og øvrige ejere / investorer. Vi udvider løbende koncernen med ordentlige virksomheder.

Ordentlige virksomheder er vores fokus
Vi skaber en bedre fremtid for vores virksomheder, deres kunder, medarbejdere og ejere. Vi er normalt hovedaktionær i vores virksomheder.

dena handlekraft

Klar til virksomhedens særlige udfordringer:
Når vores virksomheder har brug for at blive suppleret af kræfter udefra i særlig krævende perioder eller udviklingssituationer,  træder vi til som partner.

Det kan være når:
– Strategien skal genopfindes
– Vi organiserer os anderledes
– Det finansielle fundament skal styrkes
– Virksomheden er i generationsskifte
– Særlige begivenheder kræver mere i en periode
– Udviklingsforløb skal gennemføres

dena sparring

DENA som sparringspartner
Vi fungerer som fortrolig sparringspartner for vores virksomheder, som ved, at inspiration med de rigtige mennesker åbner nye døre.
Vi har fælles mål, men kan alligevel se tingene udefra.

Vi deltager i bestyrelsen og med løbende personlig sparring.

Vores indsats sikrer vores virksomheder en langsigtet fordel i markedet. Vores perspektiv er langsigtet, ligesom vores ejerskab.

denas-dena_H405

1. Vi er bedste ejer for vores virksomheder
I alle forhold arbejder og forpligter vi os langsigtet. Vi afdækker og opdaterer vores viden om de enkelte virksomheders muligheder, prioriteter og behov.

2. Udvikling – der virker
I vores virksomheders ”livscyklus” arbejdes efter DENA´s udviklingsmodel, der skaber overblik, indsigt og fokus til at levere solide langsigtede resultater. Vi skaber balance mellem grundige analyser, systematisk planlægning og massiv handling mod vores mål.

3. Engagement og ansvar
Vi er personligt engagerede, umiddelbart tilgængelige, positive, flittige og handlekraftige. Vi tager ansvar og DENA er normalt selv hovedaktionær i vores virksomheder.

4. Åbenhed
Vi har kompromisløs integritet og respekt overfor partnere / medejere, samarbejdspartnere og vores virksomheder. Vi giver altid direkte og åbent udryk for vores holdninger, anbefalinger og planer. Vores kommunikation og rapportering er altid overskuelig og ukompliceret.

5. Faglighed
Vi sørger for, at der er stærk faglighed til rådighed for vores virksomheder. Vi udvælger, sammensætter og opdaterer vedholdende vores medarbejdere og samarbejdspartneres kompetencer, så vi er blandt de bedste i de brancher, hvor vi er repræsenteret.

6. Fair indtjening
Vores indtjening afspejler den værdi, vi skaber. Indtjening i vores virksomheder er grundlaget for yderligere udvikling.

5400

Generations- / ejerskifte?

Lad os hurtigt finde ud af, om vi er den bedste ejer / partner for din virksomhed.
Vi kan komme og besøge dig og din virksomhed til en uforpligtende snak .
Kontakt Ragn Gaihede fra DENA på: Telefon: +45 70 22 11 40
E-mail: rg@dena.dk

Ragn Gaihede, grundlægger af DENA – uddannet blikkenslager, ingeniør og HD i organisation og strategi fra CBS.
”Jeg har 20 års erfaring som virksomhedsejer. Jeg kender det daglige pres og de svære valg, men jeg kender også til glæden, når tingene virker. Lad os sammen bringe din virksomhed videre”.
Læs mere om Ragn her